1. Domov
  2. Chránené územia - chránené vtáčie územia (CHVÚ)

Chránené územia - chránené vtáčie územia (CHVÚ)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Chránené územia - chránené vtáčie územia (CHVÚ)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Súbor poskytuje priestorové údaje o hraniciach chránených území európskej sústavy Natura 2000 kategórie chránené vtáčie územie

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Vlastník
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika
martin.hrusecky@sopsr.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 2. 2. 2024

Početnosť údržby a aktualizácie:

podľa potreby

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000
Rozlíšenie: 10

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Oficiálna verzia datasetu.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika
martin.hrusecky@sopsr.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

2. 2. 2024