1. Domov
  2. Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK. Zobrazovacia služba

Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK. Zobrazovacia služba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK. Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK.Zobrazovacia služba

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
Nám. SNP 23
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 1. 12. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 48.94724°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najsevernejšie súradnice: 48.94724°
Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°
Najsevernejšie súradnice: 48.94724°

Informácie o distribúcii zdroja

Metaúdaje o volaní:

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023