1. Domov
  2. INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE harmonizovaný dataset s údajmi reportovanými za Slovenskú republiku pre Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie; Referencia v legislatíve: Článok 3 (1).

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Ing. Renáta Grófová - Reportér 1
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 15. 9. 2023

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bwd/bwd_788/envyvoi8g

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

28. 9. 2023