1. Domov
  2. Nárazníkové zóny EFA registra LPIS

Nárazníkové zóny EFA registra LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Nárazníkové zóny EFA registra LPIS

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Externá vrstva nárazníkových zón EFA (EV - NZ EFA) ako prvkov potenciálnych oblastí ekologického záujmu (EFA - ecological focus area), obsahuje údaje o vektorových hraniciach nárazníkových zón EFA, skutočnej výmere potenciálnych nárazníkových zón. V externej vrstve sú jednotlivé nárazníkové zóny rozpoznateľné pomocou identifikačného čísla kultúrneho dielu, identifikačného čísla nárazníkovej zóny a identifikačného čísla OEZ (ID_EFA - xxx22). Nárazníkovú zónu je možné použiť pre splnenie OEZ v prípade, že jej plocha je priľahlá k dielu pôdneho bloku s kultúrou orná pôda alebo je priľahlá k oblasti ekologického záujmu, ktorá je priamo priľahlá k dielu pôdneho bloku s kultúrou orná pôda. Nárazníková zóna EFA musí byť svojou dlhšou stranou rovnobežná s brehom vodného toku alebo vodnej plochy. Taktiež musí byť prítomná počas celého vegetačného obdobia.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 25. 10. 2022

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000
Rozlíšenie: 1

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2.1

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

vytvorené pomocou automatického nástroja pre generovanie datasetu NZ EFA z datasetov LPIS - Diely pôdneho bloku, Brehové čiary a Nárazníkové zóny

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023