1. Domov
  2. Hydranty

Hydranty

Hydromeliorácie, štátny podnik

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Hydranty

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Dataset obsahuje bodové znázornenie hydrantov v správe Hydromeliorácie, š.p. za územie Slovenskej republiky v pôvodnom údajovom modeli zdroja.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Slovenská republika
+421240258212

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 18. 12. 2018Revízia: 10. 7. 2020

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000
Rozlíšenie: 1

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: bez verzie Názov: gml+xml Verzia: 3.2.1

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Pôvodné údaje sú z informačného systému správcu vo fomáte shape. Dataset pokrýva objekty ktoré sa nachádzajú na závlahových plochách a obsahuje atributy o type objektu, informaciu o odstraneni, stanicenie, evidenčné číslo a poznámku

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Slovenská republika
+421240258212

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023