1. Domov
  2. Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov: Ukladacia služba

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov: Ukladacia služba

Pôdohospodárska platobná agentúra

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov: Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov: Ukladacia služba

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 24. 10. 2022

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023