1. Domov
  2. CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk: Zobrazovacia služba

CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk: Zobrazovacia služba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk: Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk: Zobrazovacia služba

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Združený zdroj:

Zodpovedná organizácia:

Archeologický ústav SAV
Peter Bednár
Akademická 2
94921, Nitra
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 12. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Koška
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023