1. Domov
  2. Železničné trate a stavby - základné údaje

Železničné trate a stavby - základné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Železničné trate a stavby - základné údaje

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Séria údajových sád obsahuje priestorové a základné popisné údaje železničných tratí a stavieb - traťové úseky, definičné úseky, dopravné body, mosty, tunely, priecestia.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Železnice Slovenskej republiky, Železničné trate a stavby
Klemensova 8
81361, Bratislava
Slovenská republika
GRO430@zsr.skMarsalekova.Janka@zsr.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 19. 8. 2019

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: neuvedené

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Priestorová poloha bola určovaná na základe km polohy objektu a vektorizovaním viacerých mapových podkladov(JŽM, ortosnímka, ZB GIS, Open Street Map) a na základe GPS polohy.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
81361, Bratislava
Slovenská republika
GRO430@zsr.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023