1. Domov
  2. Krajinné prvky registra LPIS

Krajinné prvky registra LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Krajinné prvky registra LPIS

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Krajinné prvky KP je externá vrstva systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS. Vrstva krajinných prvkov ako prvkov potenciálnych oblastí ekologického záujmu (EFA - ecological focus area), obsahuje údaje o vektorových hraniciach krajinných prvkov, skutočnej výmere v hektároch a identifikačné údaje, ako sú identifikačné číslo krajinného prvku a EFA (xxx13) a druh krajinného prvku. Krajinné prvky sú chránené podľa pravidiel krížového plnenia a zaradené medzi postupy prospešné pre klímu a životné prostredie a zároveň sú stabilným typom oblasti ekologického záujmu. Krajinné prvky sa nachádzajú na dieloch pôdnych blokov systému LPIS s kultúrou orná pôda.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 9. 2020

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000
Rozlíšenie: 1

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2.1

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

údaje sú digitalizované na podklade aktuálnych ortofotomáp

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023