1. Domov
  2. INSPIRE PD 8,14 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z priemyslu v aglomeráciách -Lnight: Zobrazovacia služba

INSPIRE PD 8,14 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z priemyslu v aglomeráciách -Lnight: Zobrazovacia služba

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 8,14 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z priemyslu v aglomeráciách -Lnight: Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

INSPIRE zobrazovacia služba pre INSPIRE harmonizovaný dataset pre tému vymedzenie vystavenia hluku z priemyselných aktivít v aglomeráciách - posúdenie miery rušenia spánku (Aglomerácia Košice)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Kontaktné miesto
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 8. 12. 2023

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

9. 12. 2023