1. Domov
  2. INSPIRE Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Monitorovacie body vodných útvarov

INSPIRE Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Monitorovacie body vodných útvarov

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Monitorovacie body vodných útvarov

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annex III: Zariadenia na monitorovanie životného prostredia (featureConcept='EnvironmentalMonitoringFacility'). Obsahuje dáta o monitorovacích bodoch vodných útvarov delimitovaných na základe Smerníc 2000/60/EC (Rámcová smernica o vode) alebo 91/676/EEC (Smernica o dusičnanoch). Ide o objekty, ktore priamo zhromažďujú alebo spracúvajú údaje o fyzických objektoch v krajine, ktorých vlastnosti (napr. fyzikálne, chemické alebo biologické) sa opakovane pozorujú alebo merajú. V jednom environmentálnom monitorovacom bode sa môže nachádzať viacero zariadení na monitorovanie životného prostredia.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
martin.valenta@vuvh.sk

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Roman Cibulka
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
+421259343461 roman.cibulka@vuvh.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 25. 11. 2020

Jazyk zdroja:

Slovenský

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2 Špecifikácia: Zariadenia Monitorovania Životného ProstrediaNázov: geo+json Verzia: RFC7946

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov Publikácia: 8. 12. 2010 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Stupeň:

Pôvod:

Dáta o monitorovacích bodoch vodných útvarov, ktoré sú reportované podľa Smernice 2000/60/EC, resp. 91/676/EEC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .SHP a zobrazenie EPSG:5514) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/ef/4.0/EnvironmentalMonitoringFacilities.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 12. 2023