1. Domov
  2. Čiastkové povodia M 1 : 50 000: Ukladacia služba

Čiastkové povodia M 1 : 50 000: Ukladacia služba

Slovenský hydrometerologický ústav

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Čiastkové povodia M 1 : 50 000: Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

WFS Ukladacia služba k datasetu čiastkových povodí Slovenskej republiky M 1 : 50 000

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 13. 4. 2022Revízia: 13. 4. 2022

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023