1. Domov
  2. INSPIRE PD 10,02 Útvary povrchových vôd - Rieky. Zobrazovacia služba

INSPIRE PD 10,02 Útvary povrchových vôd - Rieky. Zobrazovacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 10,02 Útvary povrchových vôd - Rieky. Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

INSPIRE Zobrazovacia služba k prioritnému datasetu 10,02 Útvary povrchových vôd - Rieky (rámcová smernica o vode)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 11. 11. 2020

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 1. 2024