1. Domov
  2. INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj. Zobrazovacia služba

INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj. Zobrazovacia služba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj. Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

INSPIRE PD Zobrazovacia služba 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Slovenský vodohospodársky podn
RNDr. Jozef Krnáč, PhD.
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 6. 12. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námesetie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023