1. Domov
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach

Slovenský hydrometerologický ústav

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Útvary geotermálnych vôd (geotermálne štruktúry) predstavujúce podzemné vody hlbokých obehov s teplotou podzemnej vody nad 15 °C.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Ľudovít Molnár
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 5. 5. 2021Revízia: 20. 12. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown Názov: gml+xml Verzia: unknown Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Útvary geotermálnych vôd boli vymedzené na základe Atlasu geotermálnej energie Slovenska M 1:200 000 spracovaného v roku 1995. Údaje boli transformované v súlade s modelom INSPIRE v téme Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy (AM) vo verzii schém 4.0 (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd)

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023