1. Domov
  2. Mapa radónového rizika SR M 1:500 000: Ukladacia služba

Mapa radónového rizika SR M 1:500 000: Ukladacia služba

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Mapa radónového rizika SR M 1:500 000: Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (plošná reprezentácia radónového rizika). Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako ukladacia (WFS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnom architektonickom štýle fy ESRI - ArcGis mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421259375373 miroslav.antalik@geology.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 23. 6. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59 375 373 miroslav.antalik@geology.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

25. 1. 2024