1. Domov
  2. Zastávky prímestskej autobusovej dopravy (PAD) v PSK

Zastávky prímestskej autobusovej dopravy (PAD) v PSK

Prešovský samosprávny kraj

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Zastávky prímestskej autobusovej dopravy (PAD) v PSK

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Vrstva zobrazuje lokalizáciu autobusových zastávok prímestskej autobusovej dopravy (PAD) na území Prešovského kraja. Dáta sú získavané terénnym zberom, kde súčasťou jednotlivých záznamov (zastávok) sú odborne definované kvalitatívne atribúty zastávky (technický stav, vybavenie,...). Kompletnosť datasetu predstavuje v súčasnosti (k 8.10.2020) 99%, - súčasná verzia má charakter pracovnej verzie.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Prešovský samosprávny kraj - autor/vlastník údajov
Inštitút rozvoja PSK - GIS tím

,

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 8. 10. 2020

Početnosť údržby a aktualizácie:

podľa potreby

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.56680786°
Najjužnejšie súradnice: 48.70064704°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.64988128°
Najzápadnejšie súradnice: 19.7110385°
Najsevernejšie súradnice: 49.56680786°
Najzápadnejšie súradnice: 19.7110385°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.64988128°
Najjužnejšie súradnice: 48.70064704°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 19.7110385°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.64988128°
Najjužnejšie súradnice: 48.70064704°
Najsevernejšie súradnice: 49.56680786°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Povinné - vyplniť / Mandatory (INSPIRE)

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Prešovský samosprávny kraj - kontakt
Inštitút rozvoja PSK - Ing. Marek Hudák

,

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023