1. Domov
  2. INSPIRE PD 14,01_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - pozorované udalosti - povodie Visla

INSPIRE PD 14,01_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - pozorované udalosti - povodie Visla

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 14,01_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - pozorované udalosti - povodie Visla

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík ; Referencia v legislatíve: Článok 4, 5, 15 (1)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Slovenský vodohospodársky podnik
Ing. Monika Supeková - Reportér 1
Karloveská 2
842 17, Bratislava
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie č.8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 2. 5. 2017

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

2012: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie
96901, Banská Štiavnica
Slovensko
+421948032541

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

28. 11. 2023