1. Domov
  2. INSPIRE PD 38,01 Lokalizácia zariadení

INSPIRE PD 38,01 Lokalizácia zariadení

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 38,01 Lokalizácia zariadení

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES; Referencia v legislatíve: Článok 18 (2). INSPIRE prioritný dataset (http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd) pre INSPIRE thematic viewer (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Domain.action?domain=waste&national=false&legislationFilter=false&country=SK)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Hlavný banský úrad
Ing. Štefan Tóth - Reportér 1
Kammerhofská č. 25
, Banská Štiavnica
Slovenská republika

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Erich Pacola
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 2. 5. 2017

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 1000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1164&idl=1164&idf=1185&lang=sk

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Erich Pacola
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 4. 2024