1. Domov
  2. Čistiarne odpadových vôd - Ukladacia služba

Čistiarne odpadových vôd - Ukladacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Čistiarne odpadových vôd - Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

WFS Ukladacia služba k datasetu komunálnych čistiarní odpadových vôd Slovenskej republiky.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Združený zdroj:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Námestie Ľudovíta Štúra
81235, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 9. 4. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.82°
Najjužnejšie súradnice: 47.53°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.91°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35°
Najsevernejšie súradnice: 49.82°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.91°
Najjužnejšie súradnice: 47.53°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.35°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.91°
Najjužnejšie súradnice: 47.53°
Najsevernejšie súradnice: 49.82°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD:
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023