1. Domov
  2. Rúrová sieť: Zobrazovacia služba

Rúrová sieť: Zobrazovacia služba

Hydromeliorácie, štátny podnik

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Rúrová sieť: Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Zobrazovacia služba zobrazuje datasety tvoriace sústavu závlažovacích systémov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. na území Slovenskej republiky. Sústavu tvoria objekty datasetov Plochy závlah, Rúrová sieť, Čerpacie stanice a Hydranty. Údajové zdroje sú v pôvodnom údajovom modeli.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
+421240258212

Národné lesnícke centrum
Matúš Gápel
T. G. Masaryka 22
96001, Zvolen
Banskobystrický kraj
Slovensko
+421455314294

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 15. 11. 2021Publikácia: 22. 11. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
+421240258212

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023