1. Domov
  2. CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk

CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

CEANS - Centrálna evidencia archeologických nálezísk

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Centrálna evidencia archeologických nálezísk

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Archeologický ústav SAV
Peter Bednár
Akademická 2
94921, Nitra
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 2. 12. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

AsIs dataset

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Koška
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023