1. Domov
  2. RIS Index

RIS Index

Dopravný úrad

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

RIS Index

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Referenčné údaje objektov relevantných pre plavbu na vodnej ceste Dunaj (mosty, prístavy, plavebné komory, kotviská, hektometre na plavebnej dráhe, atď.). Dáta sú dostupné vo formáte XLSX. Súradnice sú vo WGS84.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Dopravný úrad
Štefan Chalupka
Letisko M.R. Štefánika
82305, Bratislava
Slovenská republika
+421248777618

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 27. 4. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 48.18100°
Najjužnejšie súradnice: 47.72296°
Najvýchodnejšie súradnice: 18.86311°
Najzápadnejšie súradnice: 16.97209°
Najsevernejšie súradnice: 48.18100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.97209°
Najvýchodnejšie súradnice: 18.86311°
Najjužnejšie súradnice: 47.72296°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.97209°
Najvýchodnejšie súradnice: 18.86311°
Najjužnejšie súradnice: 47.72296°
Najsevernejšie súradnice: 48.18100°

Typ priestorovej reprezentácie:

text/tabuľka

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: csv Verzia: 2007

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Národná legislatíva Publikácia: 8. 12. 2010 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Stupeň:

Pôvod:

Údaje vznikajú rôznymi geodetickými meraniami.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Dopravný úrad
Štefan Chalupka
Letisko M.R. Štefánika
82305, Bratislava
Slovenská republika
+421248777618

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023