1. Domov
  2. Vodohospodárska mapa 1:50 000

Vodohospodárska mapa 1:50 000

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Vodohospodárska mapa 1:50 000

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Rastrový ekvivalent Vodohospodárskej mapy 1:50 000

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Používateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.koska@enviro.gov.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 13. 11. 2023

Početnosť údržby a aktualizácie:

neznáme

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

grid

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: x-tab-raster Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Naskenované rastrové mapy

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.koska@enviro.gov.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 11. 2023