1. Domov
  2. Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2018

Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2018

Alexandra Guťanová

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2018

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Údaje o krajinnej pokrývke Corine Land Cover z roku 2018 kategorizované podľa metodiky IPCC - AFOLU.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Alexandra Guťanová
Alexandra Guťanová
Nám. Hraničiarov 2997/2
85103, Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 30. 4. 2022

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Použité boli údaje Corine Land Cover za rok 2018.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Alexandra Guťanová
Alexandra Guťanová
Nám. Hraničiarov 2997/2
85103, Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023