1. Domov
  2. Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: Regionálna železnica - zámer

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: Regionálna železnica - zámer

Bratislavský samosprávny kraj

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: Regionálna železnica - zámer

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Zámery regionálnej železnice v Územnom pláne regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Bratislavský samosprávny kraj
Marek Mráz
Sabinovská 16
820 05, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
0248264125

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 29. 9. 2017

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 48.654°
Najjužnejšie súradnice: 48.00666°
Najvýchodnejšie súradnice: 17.52919°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83324°
Najsevernejšie súradnice: 48.654°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83324°
Najvýchodnejšie súradnice: 17.52919°
Najjužnejšie súradnice: 48.00666°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83324°
Najvýchodnejšie súradnice: 17.52919°
Najjužnejšie súradnice: 48.00666°
Najsevernejšie súradnice: 48.654°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Bratislavský samosprávny kraj
Marek Mráz
Sabinovská 16
820 05, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
0248264125

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023