1. Domov
  2. Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia - SOAP (Číselníky, Monitorovacie objekty, Ukazovatele)

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia - SOAP (Číselníky, Monitorovacie objekty, Ukazovatele)

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia - SOAP (Číselníky, Monitorovacie objekty, Ukazovatele)

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Ostatné služby

Obsah zdroja:

Služba postavená na štandardoch definovaných W3C konzorciom. Poskytuje verejné rozhranie k číselníkovým zoznamom typov monitorovacích objektov, typov vlastníkov objektov, chemických ukazovateľov a ich skupín zaradenia v databáze integrovaného monitoringu bodových zdrojov znečistenia, ďalej k základným atribútovým údajom objektov integrovaného monitoringu bodových zdrojov znečistenia a k atribútovým údajom popisujúcim prekročenie povolených limitov na objektoch integrovaného monitoringu bodových zdrojov znečistenia. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Združený zdroj:

Zodpovedná organizácia:

JTS spol. s r.o.
Ing. Anton Sucha
Stará Vajnorská cesta 16
831 04, Bratislava
Slovenská republika
+421903433430

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Anna Tlučáková
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika
+421259343461

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repubiky
Ing. Miroslav Hapčo
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35, Bratislava
Slovenská republika
+421259343385

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 4. 2013

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najzápadnejšie súradnice: 16.352420°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najzápadnejšie súradnice: 16.352420°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.352420°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Anna Tlučáková
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika
+421259343461

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023