Preskočiť hlavnú navigáciu

Registrácia povinnej osoby

Služba umožňuje registráciu povinnej osoby alebo dobrovoľného prispievateľa do Registra priestorových informácií. Úspešná registrácia používateľovi poskytuje nástroje pre napĺňanie úloh stanovenými zákonom o NIPI. Bez registrácie nie je možné pracovať s autentifikovanými nástrojmi RPI. Pre registráciu do RPI je potrebné mat zriadené: EID (elektronický občiansky preukaz), ZEP (zaručený elektronický podpis) a plné právo zastupovať organizáciu. Registrácia prebieha cez registračný formulár umiestnený na stránke www.slovensko.sk. Po vykonaní registrácie žiadosť schváli alebo zamietne administrátor systému RPI. O výsledku registrácie bude používateľ informovaný prostredníctvom eDesk schránky. V prípade úspešnej registrácie používateľ dostane priradené doménové meno, pod ktorým bude organizácia vystupovať v RPI. V prípade právnickej osoby bude na doménové meno využité IČO organizácie. V prípade fyzickej osoby jej bude vytvorený bezvýznamový identifikátor.

Procesom registrácia a prihlásenia sa do RPI sprevádza stručný návod.

Prejsť na „Registrácia povinnej osoby“.

Prílohy

Príloha Pridané Formát Veľkosť
Používateľský návod na registráciu a prihlasovanie sa do RPI v.3 29.05.2020 PDF 1,27 MB