Preskočiť hlavnú navigáciu

Registrácia služby priestorových údajov

Služba umožňuje registráciu služieb priestorových údajov. Pre registráciu služby priestorových údajov je potrebné byť registrovaný do RPI pomocou služby Registrácia povinnej osoby. Služba je realizovaná prostredníctvom formuláru na stránke www.slovensko.sk . Registrácia obsahuje stručné informácie o službe - Identifikátor, popis, url adresu, na ktorej je služba dostupná. O výsledku registrácie súboru je používateľ informovaný prostredníctvom jeho eDesk schránky. Na službu Registrácia služby priestorových údajov nadväzuje služba Služby metaúdajov, pomocou ktorej môže používateľ k registrovanej službe vytvoriť metaúdaje.

Prejsť na službu „Registrácia služby priestorových údajov“.