Preskočiť hlavnú navigáciu

Registrácia súboru priestorových údajov

Služba umožňuje registráciu súborov priestorových údajov. Pre registráciu súboru priestorových údajov je potrebné byt registrovaný do RPI pomocou služby Registrácia povinnej osoby. Služba je realizovaná prostredníctvom formuláru na stránke www.slovensko.sk. Registrácia obsahuje stručné informácie o súbore - Identifikátor, popis, url (nepovinné) a tému INSPIRE, do ktorej súbor spadá. O výsledku registrácii súboru je používateľ informovaný prostredníctvom jeho eDesk schránky. Na službu Registrácia súboru priestorových údajov nadväzuje služba Služby metaúdajov, pomocou ktorej môže používateľ k registrovanému súboru vytvoriť metaúdaje.

Prejsť na službu „Registrácia súboru priestorových údajov“.