Preskočiť hlavnú navigáciu

Služby metaúdajov

Služby umožňujú tvorbu, registráciu, aktualizáciu a publikáciu metaúdajov priestorových údajov a služieb. Služba je dostupná pre registrovaného používateľa v RPI a je realizovaná v prostredí RPI. Používateľ má k dispozícii pre manuálnu tvorbu a aktualizáciu metaúdajových záznamov Metaúdajový editor. V prípade, že registrovaný používateľ tvorí metaúdaje vo vlastnej réžii môže ich do RPI importovať ako existujúce XML súbory alebo vyťažovať (harvestovať) ich prostredníctvom zaregistrovania CSW služby. Pre používateľov, ktorí si vedú metaúdaje v inej ako XML podobe (napr. Excel, databázová tabuľka a iné) je umožnená hromadná tvorba metaúdajov prostredníctvom importu údajov v definovanej forme (CSV súbor) a na strane RPI sú tieto údaje prevedené do XML formátu. Každý metaúdajový záznam je kontrolovaný validačnou službou, ktorá kontroluje súlad metaúdajového záznamu so smernicou INSPIRE a národným metaúdajovým profilom.

Prejsť na službu „Služby metaúdajov“.