Preskočiť hlavnú navigáciu

Služby monitoringu a reportingu

Služba umožňuje vytvorenie INSPIRE monitorovacej správy pre registrovaných používateľov v RPI. Služba je realizovaná pomocou nástrojov RPI. Obsah monitorovacej správy je tvorený na báze metaúdajov používateľa, ktoré má v RPI. Služba je určená pre plnenie úloh SK INSPIRE Národného kontaktného bodu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky).

Prejsť na službu „Služby monitoringu a reportingu“.