Preskočiť hlavnú navigáciu

Vyhľadávacie služby

Služba umožňuje vyhľadávanie metaúdajových záznamov popisujúcich súbory a služby priestorových údajov, ktoré sú obsiahnuté v Registri priestorových informácií. Vyhľadávanie metaúdajových záznamov je realizované prostredníctvom Vyhľadávacieho a mapového klienta RPI. Používateľ môže vyhľadávať metaúdaje pomocou základného jednoduchého vyhľadávania alebo prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania, kde je možné definovať detailné vyhľadávacie kritériá ako napr. názov súboru alebo služby, kľúčové slová a iné.

Prejsť na službu „Vyhľadávacie služby“.