Preskočiť hlavnú navigáciu

Zobrazovacie služby

Služba umožňuje zobrazenie obsahu súboru priestorových údajov publikovaného prostredníctvom zobrazovacích web mapových služieb, ktoré sú popísané metaúdajmi. Pre zobrazenie relevantného metaúdajového záznamu je potrebné daný záznam najprv vyhľadať pomocou služby  "Vyhľadať podľa INSPIRE, kde je potrebné nastaviť filter "Služba" a vybrať hodnotu "Yobrayovacia služba" v položke "Typ služby". Po aktivácii filtra stačí u daného metayáynamu kliknúť na odkaz "Pripojiť službu" a jej obsah sa zobrazí v mapovom okne.

Prejsť na službu „Zobrazovacie služby“.