Preskočiť hlavnú navigáciu

e-GOV služby

 • Registrácia služby priestorových údajov
  Služba umožňuje registráciu služieb priestorových údajov do Registra priestorových informácií.
   
 • Služby metaúdajov
  Služba poskytuje nástroje na tvorbu, registráciu, aktualizáciu a publikáciu metaúdajov do RPI pre registrované povinné osoby alebo dobrovoľných prispievateľov.
 • Vyhľadávacie služby
  Služba umožňuje vyhľadávanie metaúdajových záznamov popisujúcich súbory a služby priestorových údajov, ktoré sú obsiahnuté v Registri priestorových informácií.
   
 • Zobrazovacie služby
  Služba umožňuje zobrazenie obsahu súbotu priestorových údajov publikovaného prostrednáctvom zobrazovacích web mapových služieb, ktoré sú popísané metaúdajmi.
   
 • Ukladacie služby
  Služba umožňuje uloženie súboru priestorových informácií na báze informácii uvedených v metaúdajových záznamov obsiahnutých v Registri priestorových informácií.
   
 • Transformačné služby súboru priestorových údajov
  Transformačná služba umožňuje konverziu súborov priestorových informácií medzi rôznymi súradnicovými systémami. 
   
 • Služby monitoringu a reportingu
  Služba umožňuje napĺňať úlohy monitorovania a reportingu v RPI, ktoré sú podkladom pre podávanie monitorovacích správ INSPIRE.