Preskočiť hlavnú navigáciu

Národná vyhľadávacia služba (API)

Dátum: 29.08.2016 | Dátum poslednej aktualizácie: 29.08.2016

Národná vyhľadávacia služba prestavuje aplikačno programové rozhranie (API), poskytujúce možnosť strojového spracovania obsahu registra. RPI poskytuje v súčasnosti 2 štandardizované API:

1. Pre požiadavky INSPIRE je to webová katalógová služba (OGC CSW 2.0.2. Catalogue Service for Web (CSW)), ktorá poskytuje dopytovacie funkcie na vyhľadávanie metaúdajov  na základe vyhľadávacích kritérií. Služba spracováva požiadavky klienta, v ktorom musia byť uvedené všetky potrebné parametre pre zostavenie dopytu a ako odpoveď mu vracia štrukturovaný XML dokument. Služba je implementovaná v zmysle legislatívy INSPIRE, novely Zákona o NIPI a je implementovaná v súlade s touto legislatívou. Národnou vyhľadávacou službou si SR spĺňa povinnosti voči EK v oblasti metaúdaje a vyhľadávacie služby.

Táto služba zabezpečuje poskytovanie metaúdajov z RPI pre Národný GeoportálEÚ INSPIRE Geoportál.

URL služby: 
https://rpi.gov.sk/rpi_csw/service.svc/get?

Základný dopyt na službu (je potrebné zadať napríklad do internetového prehliadača): 
https://rpi.gov.sk/rpi_csw/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=CSW&version=2.0.2

 

2. Pre požiadavky eGovernment a Open Data RPI poskytuje aj podporu GeoDCAT-AP.

URL služby: 
https://rpi.gov.sk/rpi_csw/service.svc/get?

Príklady dopytov (GetRecordByID): 
plny profil  /parameter elementsetname=full /

ciastocny profil / elemementSetName = summary /

Príklady dopytov (GetRecords): 

plny / plny profil  /parameter elementsetname=full /

ciastocny profil / elemementSetName = summary /