Preskočiť hlavnú navigáciu

Služby metaúdajov

Register priestorových informácií (PRI) ponúka užívateľom niekoľko výstupov (služieb) pre prácu s metaúdajmi a pre využitie samotných metaúdajov. Základný nástroj je metaúdajový editor, ktorý užívateľom umožňuje vytvorenie a správu metaúdajového záznamu.

  • Metaúdajový editor prístupný vo verejne dostupnej časti RPI umožňuje vytvárať metaúdaje záujemcom bez potreby registrácie a prihlásenia. Tieto metaúdaje je možné uložiť len na lokálnom počítači pre svoje potreby (Metaúdaje nie sú v databáze RPI, preto nie sú v režime kontroly jedinečnej identifikácie).
  • Metaúdajový editor, ktorý je prístupný v časti prispievateľov, ktorá vyžaduje registráciu a prihlásenie umožňuje vytvárať a upravovať a ukladať metaúdaje v databáze RPI. Tieto metaúdaje sú zároveň sprístupnené cez Národnú vyhľadávaciu službu, preto ich správa podlieha režimu koordinácie identifikácie priradením jedinečného identifikátora zdroja (URI).

RPI ponúka pre užívateľov Vyhľadávaciu aplikáciu, kde si užívateľ môže vyhľadať a zobrazaiť metaúdaje podľa rozličných vyhľadávacích kritérií.

Jedným z hlavných výstupov RPI je Národná vyhľadávacia služba, ktorá prestavuje aplikačno programové rozhranie (API), poskytujúce možnosť strojového spracovania obsahu registra, vrátane integrácie obsahu RPI pre ďalšie informačné systémy ako napríklad Národný geoportál, Portál Otvorených ÚdajovEurópsky geoportál INSPIRE  (v príprave) a podobne.

RPI ponúka taktiež aj nástroj na validáciu metaúdajov, ktorý užívateľom umožňuje kontrolu metazáznamu vytvoreného aj pomocou iných metaúdajových editorov a následnú validáciu pomocou RPI a prípadné vyhľadanie a zobrazenie validačných chýb.