1. Domov
  2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

IČO:

17316219

Adresa:

Chlumeckého
Bratislava
82745

E-mail:

gku@skgeodesy.sk

Kategória subjektu

Povinná osoba

Typ subjektu

PO

Popis subjektu

Rozpočtová organizácia

Sektor / rezort

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zoznam metaúdajov

96 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
10. 6. 2024
2
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
10. 6. 2024
3
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
10. 6. 2024
4
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
10. 6. 2024
5
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
1. Vektorové mapy určeného operátu sú verejne prístupné bez poplatku: https://www.katasterportal.sk/kapor/
2. Kópiu z vektorovej mapy určeného operátu ako verejnú listinu poskytuje príslušná správa katastra. Výkony sú spoplatňované podľa položky 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Vektorovú mapu určeného operátu ako údaj informatívneho charakteru poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Výkony poskytované Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava sú spoplatňované podľa cenníka www.gku.sk/docs/Cennik_gku.pdf.
10. 6. 2024
6
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Historická mapa III. Vojenského mapovania.
10. 6. 2024
7
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Geodetické údaje o RGD sú poskytované podľa cenníka dostupného na stránke http://www.gku.sk/docs/cennik_gku.pdf.
10. 6. 2024
8
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
9
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
10
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024