1. Domov
  2. Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy

IČO:

36126624

Adresa:

K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
91101

E-mail:

maria.tisova@tsk.sk

Kategória subjektu

Povinná osoba

Typ subjektu

PO

Popis subjektu

Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

Sektor / rezort

Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy

Zoznam metaúdajov

0 výsledkov

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum