1. Domov
  2. Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

IČO:

00003328

Adresa:

Dúbravská cesta 3
Bratislava
84104

E-mail:

cestna.databanka@ssc.sk

Kategória subjektu

Povinná osoba

Typ subjektu

PO

Popis subjektu

Rozpočtová organizácia

Sektor / rezort

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zoznam metaúdajov

4 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
2
Súbor priestorových údajov
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
3
Súbor priestorových údajov
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
4
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023