1. Home
  2. INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Monika Supeková - Reportér 1
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
RNDr. Jozef Krnáč, PhD. - Publikácia údajov
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 11/5/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index

Metadata

Metadata contact title:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie
96901, Banská Štiavnica
Slovensko
+421948032541

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

11/28/2023