1. Domov
  2. INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE PD 14,02_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Visla

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Monika Supeková - Reportér 1
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika
monika.supekova@svp.sk

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
RNDr. Jozef Krnáč, PhD. - Publikácia údajov
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika
Jozef.Krnac@svp.sk

Slovenský vodohospodársky podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie 8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika
peter.cadek@svp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 5. 11. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie
96901, Banská Štiavnica
Slovensko
+421948032541 jozef.krnac@svp.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

28. 11. 2023