1. Home
  2. INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012: poskytuje údaje o krajinnej pokrývke Slovenskej republiky z časového horizontu 2012. Je to údajová vrstva tretej hierarchickej úrovne reprezentujúca krajinnú pokrývku interpretovanej z údajov diaľkového prieskumu Zeme - IRS-P6 LISS III a RapidEye 20012 (± rok). Triedy CORINE sú reprezentované polygónovou uzavretou topológiou s číselným kódom a sú členené v 3-toch hierarchiách. Údaje sú harmonizované podľa dátového modelu pre INSPIRE tému "Krajinná pokrývka (land cover)".

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 11/5/2014

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 100000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Interpretécia údajov diaľkového prieskumu Zeme - IRS-P6 LISS III a RapidEye 20012 (± rok).

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024