1. Domov
  2. INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2012: poskytuje údaje o krajinnej pokrývke Slovenskej republiky z časového horizontu 2012. Je to údajová vrstva tretej hierarchickej úrovne reprezentujúca krajinnú pokrývku interpretovanej z údajov diaľkového prieskumu Zeme - IRS-P6 LISS III a RapidEye 20012 (± rok). Triedy CORINE sú reprezentované polygónovou uzavretou topológiou s číselným kódom a sú členené v 3-toch hierarchiách. Údaje sú harmonizované podľa dátového modelu pre INSPIRE tému "Krajinná pokrývka (land cover)".

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 5. 11. 2014

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 100000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Interpretécia údajov diaľkového prieskumu Zeme - IRS-P6 LISS III a RapidEye 20012 (± rok).

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 4. 2024