1. Home
  2. Železničné tunely - rozšírené údaje

Železničné tunely - rozšírené údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Železničné tunely - rozšírené údaje

Source type:

Spatial data set

Source content:

Údajová sada obsahuje priestorové a rozšírené popisné informácie o železničných tuneloch ŽSR. Sada obsahuje 84 plošných priestorových objektov, ktoré znázorňujú vonkajší obvod tunela.

Conditions applied to access and use:

Public access constraints:

Responsible organization:

Železnice Slovenskej republiky, Železničné trate a stavby
Klemensova 8
81361, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 8/19/2019

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: neuvedené

Resource quality information

Lineage:

Priestorová poloha bola určovaná na základe kilometrickej polohy objektu a vektorizovaním viacerých mapových podkladov(JŽM, ortosnímka, ZB GIS, Open Street Map).

Metadata

Metadata contact title:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
81361, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/18/2024