1. Domov
  2. Železničné tunely - rozšírené údaje

Železničné tunely - rozšírené údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Železničné tunely - rozšírené údaje

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Údajová sada obsahuje priestorové a rozšírené popisné informácie o železničných tuneloch ŽSR. Sada obsahuje 84 plošných priestorových objektov, ktoré znázorňujú vonkajší obvod tunela.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Železnice Slovenskej republiky, Železničné trate a stavby
Klemensova 8
81361, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 19. 8. 2019

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: neuvedené

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Priestorová poloha bola určovaná na základe kilometrickej polohy objektu a vektorizovaním viacerých mapových podkladov(JŽM, ortosnímka, ZB GIS, Open Street Map).

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
81361, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

18. 4. 2024