1. Home
  2. INSPIRE PD 26,01 Distribúcia inváznych druhov

INSPIRE PD 26,01 Distribúcia inváznych druhov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 26,01 Distribúcia inváznych druhov

Source type:

Spatial data set

Source content:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Conditions applied to access and use:

Public access constraints:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Ivana Novikmecová - Repotér Kontrola
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
RNDr. Ema Gojdičová
Hlavná 93
, Prešov
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/2/2017

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

nešpecifikované

Metadata

Metadata contact title:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Martin Hrušecký
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/13/2023