1. Domov
  2. INSPIRE PD 26,01 Distribúcia inváznych druhov

INSPIRE PD 26,01 Distribúcia inváznych druhov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 26,01 Distribúcia inváznych druhov

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Ivana Novikmecová - Repotér Kontrola
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
RNDr. Ema Gojdičová
Hlavná 93
, Prešov
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 2. 5. 2017

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

nešpecifikované

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Martin Hrušecký
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 12. 2023