1. Home
  2. INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu (rámcová smernica o vode).

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 1/15/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

Dataset obsahuje Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu reportované za smernicu 2000/60/EC (rámcová smernica o vode) k roku 2022. Reprezentované sú formou bodových vektorových súradníc, ktoré boli účelovo priestorovo znepresnené (generalizované), keďže ide o citlivé údaje podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) smernice 2007/2/EC (INSPIRE).

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/13/2024