1. Domov
  2. INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu (rámcová smernica o vode).

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 15. 1. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Dataset obsahuje Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu reportované za smernicu 2000/60/EC (rámcová smernica o vode) k roku 2022. Reprezentované sú formou bodových vektorových súradníc, ktoré boli účelovo priestorovo znepresnené (generalizované), keďže ide o citlivé údaje podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) smernice 2007/2/EC (INSPIRE).

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 5. 2024